Nabídky práce pro absolventy

Průměrný nabízený plat 49 947 Kč

Našli jsme 5 642 nabídek

Interní auditor/ka

Příležitost dne
Možnost občasné práce z domova
  • Státní fond podpory investic
  • Praha – Vinohrady

Projektový manažer

Přidáno včera
Možnost občasné práce z domova Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • SANTAL spol. s r. o.
  • Třeboň – Třeboň II

Technik BOZP (m/ž)

Aktualizováno včera
Možnost občasné práce z domova
  • ALTRO Management Consultants s.r.o.
  • Jilemnice

Webmaster / Webový specialista

Končí zítra
Odpověď do 2 týdnů Možnost občasné práce z domova
  • České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum
  • Praha – Dejvice
atmoskop.cz

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.