Nadace, které vám přispějí na studium v cizině

Pošilháváte po diplomu z prestižní zahraniční univerzity? V jeho dosažení vás mohou finančně podpořit  programy a granty Evropské unie, stipendia jednotlivých univerzit nebo nadace. Přinášíme tipy, které české nadace vám pomohou s placením nákladů na studium a nač se připravit při podávání přihlášky.

shutterstock_140079115↑ Jak na Harvard nebo Oxford? Studium v zahraničí  je velmi drahá záležitost. Požádejte proto o stipendium některou z nadací. Foto: Shutterstock

Kellnerova nadace: pro sociálně znevýhodněné studenty

Projektem UNIVERZITY podporuje The Kellner Family Foundation nadané studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí. Letos díky nadaci studuje na prestižních zahraničních nebo českých  školách 52 studentů. Zájemci o finanční grant musejí mít už dopředu vyhlédnutou školu a dokázat zdůvodnit její výběr. Navíc musejí mít spočítány náklady na studium a zajistit si i další zdroje financování než jen grant. Dokládají rovněž finanční situaci rodiny. Požadavek na prokázání jazykových znalosti a esej na téma Moje zájmy a plány do budoucna pak pro žadatele představují pravděpodobně tu lehčí část. Žádosti o grant přijímá komise do 31. května 2014.

Nadace Zdeňka Bakaly: prestižní univerzity

Nadace Zdeňka Bakaly podporuje v rámci programu SCHOLARSHIP talentované studenty bez ohledu na to, z jakého ekonomického zázemí pocházejí. Komise však dbá na to, aby se studenti ve volném čase věnovali dobrovolnictví – ideálně už nyní, případně se do konkrétních projektů zapojili v budoucnu. Zájemci o grant mohou směle pošilhávat po prestižních zahraničních univerzitách. Navíc jich mohou mít vytipováno několik a konkrétní školu si zvolit až později. Pokud se vám bude prospěchově dařit, můžete počítat s finanční podporou po celou dobu studia. Další ročník pro rozdělování grantu nadace vyhlásí začátkem roku 2014.

Fulbrightovo stipendium: studium v USA

Na 40 Čechů ročně vyráží na studia díky čerpání Fulbrightova stipendia. Tato podpora se vztahuje čistě na univerzity v USA. O stipendium mohou žádat také vědci, učitelé nebo pracovníci s praxí v neziskovém sektoru či státní správě. Stipendisté se rekrutují z řad držitelů bakalářského diplomu, kteří chtějí v USA dosáhnout magisterského (Master) či vyššího (PhD.) stupně vzdělání. Podporu získávají především na životní náklady, na školné jen v omezeném rozsahu. Zájemci žádají o stipendium zasláním elektronické přihlášky, kde mimo jiné uvedou výsledek mezinárodní jazykové zkoušky a tři preferované univerzity. V roce 2013 se lidé mohli hlásit do 1. září s tím, že stipendium budou úspěšní žadatelé čerpat pro následující rok. Studenti vysokých škol ve věku 18 až 22 let se mohou pod hlavičkou Fulbrightovy komise zúčastnit v červenci 2014 Letní školy sociálního podnikání na některé z amerických univerzit. Uzávěrka přihlášek je 15. února 2014. Přednost dostanou studenti ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří se zajímají o problematiku a v USA ještě nebyli.

Nadační fond Krskových: rok magisterského studia

Tento nadační fond ročně podpoří 10 vysokoškolských studentů do 25 let, kteří by kvůli nedostatku peněz v rodině na studia v zahraničí nedosáhli. Fond přiznává stipendium studentům magisterského programu, kterým takto uhradí jeden rok studia na vybraných zahraničních univerzitách. Žadatel o podporu musí mimo jiné doložit, že požádal o stipendium přímo univerzitu, na kterou se hlásí. Formou eseje musí také vysvětlit, proč chce jít na danou školu studovat a co chce dělat pro ukončení studia. Nadační fond v současnosti přijímá přihlášky.

» Rozhovor se studentkou, která díky Nadaci Krskových studovala na Oxfordu

Esej chtějí všichni

Ať už oslovíte jakoukoliv nadaci, můžete se připravit na několik shodných požadavků. Všude po vás budou chtít esej: jednou budete zdůvodňovat, jaká studia jste si vybrali a jak je využijete, jindy se budete zamýšlet nad filozofičtějšími otázkami. Vždy se však vyplatí věnovat eseji náležitou pozornost, nadace a zahraniční univerzity jí přisuzují poměrně velkou váhu. Připravte se také na výběrová řízení o několika kolech. Pokud se dostanete do užšího výběru, s největší pravděpodobností vás hodnotící komise bude chtít vidět i osobně. Kromě školních výsledků ji bude zajímat činnost nad rámec výuky, například úspěchy ve školních soutěžích nebo dobrovolnictví. K přihlášce se dokládají také reference, zpravidla od pedagogů.

Stipendia zpravidla jen na část studia

Obvykle budete žádat alespoň o rámcovou částku. Vaší žádosti tak bude předcházet zevrubné zjišťování informací o výši školného a životních nákladech spojených se studiem, které budete v některých žádostech zohledňovat a konkretizovat. Většina stipendií nepokrývá celkové náklady. Nadace počítají s tím, že na studium přispějete i vy. Některé budou chtít už při vyplňování přihlášky vidět, že se snažíte získat finance i jiným způsobem – máte vlastní zdroje, berete si půjčku nebo žádáte o stipendium přímo u zahraniční školy. Nadací podporujících zahraniční studium je celá řada. Přehled i méně známých zdrojů stipendií najdete třeba na stránkách Akademické informační agentury nebo Scholarships for development.

Lenka Kováříková

Další články k tématu

Jak studovat ve Velké Británii za peníze vlády

Aneta Řezníková absolvovala na britské University College Birmingham magisterský program Tourism Business Administration. „Během studia jsme řešili, jak vytvořit v cestovním ruchu produkty, které ještě na světě neexistují,“ popisuje svou zkušenost. Dnes Aneta radí českým studentům, jak na této univerzitě vystudovat za peníze britské vlády například hotelnictví, cestovní ruch, byznys a marketing a další obory. ↑ … číst více

Studium v USA: Praktické obory a stipendia za prospěch

Láká vás studium ve Státech? „Profesory zajímá, jak studenti přistupují k zadání a jací jsou jako osobnosti. Můžeme svobodně vyjádřit svůj názor a používat vlastní postupy,“ popisuje svou zkušenost ze studií v New Yorku Kazaška Bogdana Petrenko, studentka ASA College, kam zamířila z pražské České zemědělské univerzity (ČZU). Jobs.cz: Co na ASA College studuješ? Obor Business and Administration. … číst více

„Výuka v Česku? Ta připomíná sraz papoušků“

Eva Michálková odjela za studiem do USA. Magisterský titul v oboru Organizational Dynamics, který učí, jak být úspěšným lídrem a řídit týmy, by měla na University of Pennsylvania získat letos v prosinci. Náklady na studium Eva pokrývá kombinací stipendia od Nadace Zdeňka Bakaly a příspěvků od rodiny. Jak se i další čeští studenti mohou dostat … číst více

Inspirace: 4 příběhy lidí, kteří studovali v cizině

Někdo si myslí, že studium v zahraničí je příliš drahé, jiný to považuje za zbytečnost a další se zas bojí požadavků na výbornou znalost cizího jazyka cílové země. Tyto a další mýty se však dají snadno vyvrátit, vybíráte-li správně. Přečtěte si, co o svém zahraničním studiu říkají ti, kdo jej mají úspěšně za sebou. » 3 … číst více