Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů. Po tuto dobu žena dostává peněžitou pomoc v mateřství. Pokud se poté rozhodne vrátit do zaměstnání, firma ji musí zařadit na její původní místo. Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou a trvá až 4 roky. Nastoupit na ni mohou matky i otcové nebo se v péči o dítě po nějaké době střídat. Tip: Nabídka zkrácených úvazků na Jobs.cz.

shutterstock_materska rodicovska dovolena

1. Mateřská dovolená

Kdy nastoupit na mateřskou?

Těhotné mohou na mateřskou dovolenou nastoupit nejdříve na začátku 8. týdne před očekávaným dnem porodu. Obvykle ženy zaměstnání opouštějí na začátku 6. týdne před plánovaným porodem. O nástup na mateřskou dovolenou není nutné žádat – stačí šéfovi oznámit den nástupu a předat mu žádost o výplatu peněžité pomoci v mateřství.

Jak dlouho trvá mateřská dovolená?

Ze zákona 28 týdnů. Pokud žena porodí dvojčata či vícerčata, délka mateřské dovolené se prodlužuje na 37 týdnů. Mateřskou dovolenou nesmí přerušit ženy v šestinedělí.

Žena po dobu mateřské dovolené nesmí:

  • vykonávat jako zaměstnankyně práci pro svého zaměstnavatele (u kterého jí vzniknul nárok na mateřskou)
  • jako OSVČ nesmí vykonávat samostatně výdělečnou činnost

Návrat do zaměstnání po mateřské

Ženám, které se vracejí z mateřské dovolené, musí zaměstnavatel držet jejich původní místo. Není-li to možné, například proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zaměstnavatel ženu musí zařadit na jiné místo v souladu s předchozí pracovní smlouvou (tedy s ohledem na sjednaný druh práce). Zdůvodnění, že zaměstnavatel již na její pracovní místo přijal někoho jiného, je bezpřednětné.

2. Rodičovská dovolená

Kdy začíná rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená začíná po mateřské dovolené.Podle zákona je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Pokud by rodič chtěl čerpat rodičovskou až do 4 let věku dítěte, musí se na tom se zaměstnavatelem dohodnout. Na rodičovské nebo mateřské dovolené mohou být současně oba rodiče, ale příslušnou dávku sociálního zabezpečení dostane jen jeden z nich.

Jak si požádat o rodičovský příspěvek

O vyplácení rodičovského příspěvku je třeba požádat, nejlépe před koncem mateřské dovolené. Žádost se podává na úřad práce – odbor sociální podpory v místě trvalého bydliště. Pro přiznání rodičovského příspěvku musí mít rodič i dítě trvalé bydliště na území ČR.

Výše rodičovského příspěvku

Rodičovská dovolená se nemusí čerpat vcelku. Stát rodičům poskytne maximálně 220 tisíc korun a ti si mohou sami zvolit, jak dlouho na rodičovské dovolené zůstanou (nejdéle však 4 roky). Dříve si rodiče museli napevno vybrat, jestli chtějí být s dítětem doma dva, tři nebo čtyři roky. Počínaje rokem 2013 si lidé mohou délku rodičovské dovolené měnit podle potřeb rodiny. Toto rozhodnutí lze však změnit maximálně jednou za tři měsíce.

Mohu dítě dávat do jeslí nebo školky?

Dítě starší dvou let může neomezeně chodit do jeslí nebo školky, aniž by rodiče přišli o příspěvek. Děti mladší dvou let mohou ve školce nebo jeslích strávit nejvíce 46 hodin v měsíci.

Návrat do zaměstnání

Po skončení rodičovské dovolené zaměstnavatel pracovníka nemusí zařadit na jeho původní místo. Povinností firmy je zařadit zaměstnance na místo odpovídající pracovní smlouvě, tedy sjednanému druhu práce. Příklad: Alice před nástupem na rodičovskou dovolenou pracovala jako asistentka ve finančním oddělení. Po návratu ji zaměstnavatel zařadil na místo asistentky v marketingu.

» Příběhy podnikatelek, které rozjely byznys během rodičovské

Další rady k tématu

Odchod do penze

I ve starobní penzi si lidé mohou přivydělávat – a ještě si tím do budoucna zvyšují důchod jako takový. Poslední dobou je stále žádanější předčasná penze – tito lidé si však mohou přivydělávat jen omezením. Odchod do důchodu O starobní důchod se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení. Kromě odpovídajícího věku musí lidé doložit i … číst více

Odchod ze zaměstnání

Po třech až pěti letech na jedné pozici přichází potřeba posunout se v kariéře dál. Někdy ale člověk skončí nedobrovolně – když firma propouští. Ve zkušební době může zaměstnanec odejít kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. Dáváte výpověď Pokud chcete odejít z firmy, jako první o tom, řekněte nadřízenému. Ostatní kolegy informujte až jako druhé v pořadí. … číst více