Wallace Myers Czech Republic s.r.o. potřebuje obsadit 5 pozic

Strojní konstruktér - vhodné i pro ABSOLVENTY

Aktualizováno včera
45 000 ‍–‍ 65 000 Kč Odpověď do 2 týdnů
  • Wallace Myers Czech Republic s.r.o.
  • Hlavní město Praha

Elektromontér / Elektrotechnik - vhodné i pro ABSOLVENTY

Aktualizováno včera
35 000 ‍–‍ 45 000 Kč Odpověď do 2 týdnů Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • Wallace Myers Czech Republic s.r.o.
  • Praha

Projektant elektro (ž/m)_mzda až 65 tis.

27. září
45 000 ‍–‍ 65 000 Kč Odpověď do 2 týdnů Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • Wallace Myers Czech Republic s.r.o.
  • Praha

PLC programátor s HO_ mzda až 80 tis.

27. září
55 000 ‍–‍ 80 000 Kč Odpověď do 2 týdnů Možnost občasné práce z domova
  • Wallace Myers Czech Republic s.r.o.
  • Praha

Stavební projektant - vhodné i pro ABSOLVENTY a OSVČ

21. září
45 000 ‍–‍ 65 000 Kč Odpověď do 2 týdnů Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • Wallace Myers Czech Republic s.r.o.
  • Hlavní město Praha
Významní zaměstnavatelé v elektrotechnice a strojírenství

Toto jsou všechny nabídky, které odpovídají Vašemu zadání.

atmoskop.cz

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.