TASY s.r.o. potřebuje obsadit 2 pozice

Vnitrostátní kamionová doprava - Brno

27. září
46 000 ‍–‍ 48 000 Kč Odpověď do 2 týdnů Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • TASY s.r.o.
  • Mokrá-Horákov – Mokrá

Mechanik pneuservisu a autoservisu TASY- Provozovna Brno

26. září
35 000 ‍–‍ 40 000 Kč Odpověď do 2 týdnů Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • TASY s.r.o.
  • Brno – Židenice
Významní zaměstnavatelé v logistice

Toto jsou všechny nabídky, které odpovídají Vašemu zadání.

atmoskop.cz

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.