TAKENAKA EUROPE GmbH - odštěpný závod potřebuje obsadit 4 pozice

Hlavní Inženýr Projektu - Praha(HIP)

26. září
Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • TAKENAKA EUROPE GmbH - odštěpný závod
  • Praha – Vokovice

Rozpočtář - stavební projekty

26. září
Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • TAKENAKA EUROPE GmbH - odštěpný závod
  • Praha – Vokovice

Stavba - Elektro Inženýr - Brno

21. září
Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • TAKENAKA EUROPE GmbH - odštěpný závod
  • Brno – Slatina

BIM Engineer TZB - Praha

21. září
Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • TAKENAKA EUROPE GmbH - odštěpný závod
  • Praha – Vokovice
Významní zaměstnavatelé ve stavebnictví

Toto jsou všechny nabídky, které odpovídají Vašemu zadání.

atmoskop.cz

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.