Našli jsme 171 nabídek

Významní zaměstnavatelé ve financích

Projektový manažer

Aktualizováno včera
Možnost občasné práce z domova
  • Fingo Services s.r.o.
  • Praha – Nusle

Fundraiser*ka

1. prosince
20 000 Kč Odpovězte teď a budete mezi prvními
  • Jednota pro deinstitucionalizaci JDI, z. s.
  • Praha – Břevnov

Investment Manager

1. prosince
Možnost občasné práce z domova
  • BHM Renewables a.s.
  • Praha – Staré Město

Tax Manager

1. prosince
Odpověď do 2 týdnů Možnost občasné práce z domova
  • AVL Moravia s.r.o.
  • Brno – Husovice

Finanční Manažer

1. prosince
80 000 ‍–‍ 100 000 Kč Odpověď do 2 týdnů
  • Horton International Czech s.r.o.
  • Olomoucký kraj
atmoskop.cz

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.