Našli jsme 1 859 nabídek

Interní auditor/ka

Příležitost dne
Možnost občasné práce z domova
 • Státní fond podpory investic
 • Praha – Vinohrady

Účetní

Aktualizováno včera
30 000 ‍–‍ 50 000 Kč
 • MAKO-daně s.r.o.
 • Praha – Holešovice

Fyzioterapeut/ka

Aktualizováno včera
Odpovězte teď a budete mezi prvními
 • Domov Sue Ryder, z. ú.
 • Praha – Michle

Prodejce - fundraiser/ka

Aktualizováno včera
50 000 ‍–‍ 90 000 Kč Odpověď do 2 týdnů
 • Chance 4 Children, z.s.
 • Praha – Michle + 2 další lokality

Lékařka

Aktualizováno včera
Odpovězte teď a budete mezi prvními
 • BILLANC PARTNERS ČR, s.r.o.
 • Středočeský kraj

Office Manager

Aktualizováno včera
 • BILLANC PARTNERS ČR, s.r.o.
 • Praha – Vinohrady
atmoskop.cz

Vytvořením upozornění na nabídky poskytujete společným správcům své osobní údaje za účelem usnadnění získání nových pracovních nabídek na portálu Jobs.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC a dalšími společnostmi z její obchodní skupiny poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.